Profiler, stofiler och annat löst folk

Bäste Besökare!

Det måste anses som en
ren tillfällighet om någon
här tecknad figur skulle ha
likheter med betraktarens
tänkta original om figuren
ej är namngiven!

Blåkullakonferensen 2009 Tysk hönsfarmare Frontsvin Nisse "Kommunal tomte"

Copyright

Senast u2009-09-15ppdatera2009-09-152009-09-15d 2009-09-15