Karikatyrer

Bäste Besökare!

Det måste anses som en
ren tillfällighet om någon
här tecknad figur skulle ha
likheter med betraktarens
tänkta original om figuren
ej är namngiven!

Copyright

Senast u2009-07-09ppdatera2009-07-092009-07-09d 2009-07-09