Karikatyrer

Bäste Besökare!

Det måste anses som en
ren tillfällighet om någon
här tecknad figur skulle ha
likheter med betraktarens
tänkta original om figuren
ej är namngiven!

Sekreteraren Försäljaren Skrivbordsöversten Direktöreren Lismaren

Copyright

Senast u2009-10-22ppdatera2009-10-222009-10-22d 2009-10-22